Što je COVID-19?

Novi koronavirus koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2

COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu

Trenutno dostupni epidemiološki podaci ukazuju da se virus relativno brzo i lako širi među ljudima

Procjenjuje se da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe

Simptomi

Povišena tjelesna temperatura

Kašalj

Manjak kisika

Otežano disanje

Umor

Gubitak okusa i mirisa

Prevencija

Cijepljenje

Često pranje ruku

Korištenje dezinficijensa

Korištenje zaštitnih maski

Održavanje socijalne distance

Izbjegavati dirati lice rukama

ZARAŽENI

posljednja 24h: 1270502

trenutno: 529

ukupno: 1270513

OPORAVLJENI

posljednja 24h: 1251929

ukupno: 1251940

UMRLI

posljednja 24h: 18033

ukupno: 18044

CIJEPLJENI

posljednja 24h: 139

dvije doze: 2251324

barem jedna doza: 2321376

ZARAŽENI

posljednja 24h: 683394859

trenutno: 20175951

ukupno: 683394870

OPORAVLJENI

posljednja 24h: 656391418

ukupno: 656391429

UMRLI

posljednja 24h: 6827479

ukupno: 6827490

CIJEPLJENI

posljednja 24h: NA

potpuno cijepljeni: 5118363280

barem jedna doza: 5566245840

PREDVIĐANJE KRETANJA ZARAZE VIRUSOM SARS-CoV-2Ovdje je implementiran jedan jednostavan i naivan model za predviđanje. Predviđanje se temelji na NNAR modelu (autoregresivna neuronska mreža). Podaci o zaraženima promatraju se isključivo kao vremenski niz te se ne uzima u obzir specifičnost epidemijskih podataka. Korištenjem NNAR modela napravljena je kratkoročna predikcija kretanja zaraze virusom SARS-CoV-2. Podaci korišteni za predikciju su podaci o broju novozaraženih osoba po danima, vrlo lako se može primijetiti da ti podaci na dane kada je vikend i/ili blagdan odstupaju u odnosu na ostale dane zbog manjeg broja testiranja za vrijeme vikenda i/ili blagdana. Iz navedenog razloga podaci su modificirani na način da je podatak za određeni dan dobiven kao prosjek podataka posljednja tri dana. Inicijalno je postavljeno da se predikcija računa za razdoblje od 23.8.2021. do 23.9.2021., pa su sukladno tome za treniranje korišteni podaci u razdoblju od 26.2.2020. do 22.8.2021. Razdoblje za predikciju možemo iazbrati sami, a kako se mijenja razdoblje za predikciju tako se mijenjaju i trening podaci. Rezultati predviđanja prikazani su grafom, na kojem plava linija predstavlja stvarnu situaciju kretanja zaraze, dok crvena linija prikazuje predviđanje kretanja zaraze.

O aplikaciji

Ovu aplikaciju izradile su Lucija Bardić i Ana Koturić, studentice treće godine prediplomskog studija Matematika i računarstvo Odjela za matematiku u Osijeku u okviru završnog praktičnog projekta predviđenog studijskim programom.

Kod

Aplikacija je izrađena korištenjem R Shiny tehnologije. Cjelokupan izvorni kod dostupan je na adresi:

https://github.com/akoturic/COVID-19-RShiny-App