Budi tiho i vozi (daleko) - gluhi tonovi


Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 512M

Author:
Problem type
Allowed languages
C++, Haskell, PyPy, Python

Dominik je kupio novi automobil koji se može teleportirati (može otići u bilo koji grad s vremenom \(0\)). Na putu prema kući je slušao glazbu te mu je na red došla pjesma koju jako želi cijelu poslušati, a traje \(k\) minuta. Dominik putuje po gradovima označenim brojevima od \(1\) do \(n\). Moguće od svakog grada doći do svakog drugog grada te je broj cesta \(n-1\). Put između svaka dva grada traje jednu minutu. Nažalost, novi auto ne može naglo skretati stoga se ne može odmah vratiti istom cestom kojom je došao. Dominik vas moli da odredite koliko se najmanje puta mora teleportirati kako bi došao od grada \(1\) do grada \(n\) u \(k\) minuta.

Također moguće je teleportirati se u isti grad te se na taj način okrenuti. Te gradom \(n\) se može prolaziti i prije kraja vožnje, bitno je samo da se vožnja u tom gradu završi.

Ulazni podatci:

U prvom retku nalaze se brojevi \(n\) (\(1 \leq n \leq 2 \times 10^5\)) i \(k\) (\(1 \leq k \leq 10^9\)), broj gradova te duljina pjesme.

U svakom od idućih \(n-1\) redaka su po dva prirodna broja \(X_i, Y_i\) (\(1 \leq X_i, Y_i \leq n, X_i \neq Y_i\))

Izlazni podatci:

Ispišite traženi broj iz zadatka.

Podzadatci

Podzadatak Broj bodova Ograničenja
1 40 \(k = 1\)
2 20 \(1 \leq n \leq 10\)
3 20 \(X_i = i, Y_i = i+1\) za sve \(i = 1, \dots, n-1\)
4 20 Nema dodatnih ograničenja.

Ulaz primjera 1

5 5
1 2
2 3
3 4
3 5

Izlaz primjera 1

1

Ulaz primjera 2

6 8
1 2
2 3
2 4
4 6
3 5

Izlaz primjera 2

2

Pojašnjenje drugog probnog primjera

Dominik će krenuti iz grada \(1\) u grad \(2\), zatim u grad \(3\), zatim \(5\) te mu je ostalo još \(5\) minuta pjesme. Teleportirat će se u grad \(5\) odakle će ići u grad \(3\), zatim \(2\), zatim \(4\), zatim \(6\) te mu je ostalo još \(1\) minuta pjesme. Kada se teleportira u grad \(4\) otići će u grad \(6\) i to su dvije teleportacije za cijelu pjesmu.

Slika drugog probnog primjera

Drugi probni primjer


Comments

There are no comments at the moment.