Dijeljenje


Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, haskell, pypy, Python

Dana su dva broja \(a\) i \(b\). Ispišite koliko postoji brojeva \(x\) takvih da \(a \leq x \leq b\), \(x\) je višekratnik broja \(5\), \(x\) je višekratnik broja \(8\) i \(x\) NIJE u isto vrijeme višekratnik brojeva \(5\) i \(8\).

Ulaz

U jedinom retku nalazit će se dva broja \(a\) i \(b\), \((1 \leq a \leq b \leq 10^{18})\).

Izlaz

U jedini redak ispišite traženi broj.

U 50% testnih primjer će vrijediti \(1 \leq a \leq b \leq 10^5\).

Primjer ulaza

1 40

Primjer izlaza

11

Primjer ulaza

120 130

Primjer izlaza

3

Primjer ulaza

13 10031

Primjer izlaza

2756

Comments

There are no comments at the moment.