Suma n-tog reda neparnih


Submit solution


Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, haskell, pypy, Python

Mirko je na putu prema Osijeku iz autobusa ugledao neobičnu piramidu formiranu od neparnih brojeva sljedećeg oblika:

     1
    3  5
   7  9  11
  13 15 17 19
 21 23 25 27 29
... ... ... ... ...

Kako on voli tražiti uzorke tamo gdje ih nema, zanima ga koliko iznosi suma \(n\)-tog reda u toj piramidi.

Pomozite Mirku izračunati traženu sumu. Budući da može biti velika, ispišite je modulo \(10^9 + 7\).

Ulaz

U jedinom retku dan je broj \(n\), \((1 \leq n \leq 10^9)\), broj reda piramide čiju sumu Mirko želi izračunati.

Izlaz

U jedini red ispišite sumu \(n\)-tog retka piramide, ali modulo \(10^9 + 7\).

U 50% primjera će vrijediti \(n \leq 10^3\).

Primjer ulaza

3

Primjer izlaza

27

Primjer ulaza

5

Primjer izlaza

125

Comments

There are no comments at the moment.