Prebrojavanje Topova


Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, haskell, pypy, Python

Darko je naručio novi šahovski set, ali je greškom umjesto različitih figura dobio samo topove.

Ploča je dimenzije \(n \times n\), a broj topova je \(m\). Darko je slučajnim odabirom postavio topove po ploči (\(i\)-tog topa je postavio na poziciju \((x_i, y_i)\)) i sada ga zanima koliki je broj pozicija na ploči koje nisu okupirane topom, niti ih ijedan top napada.

Pomozite Darku izračunati traženi broj.

Ulaz

U prvom retku dana su dva broja \(n\) i \(m\) \((1 \leq n \leq 10^9, 0 \leq m \leq \min\left(10^5, n^2\right))\), dimenzija ploče i broj topova. U sljedećih \(m\) redaka nalaze se po dva broja \(x_i\) i \(y_i\), \((1 \leq x_i, y_i \leq n)\), koordinate topova. U testnim primjerima je nemoguće da se dva topa nalaze na istoj poziciji.

Izlaz

U jedini redak ispišite traženi broj slobodnih pozicija.

U 50% testnih primjera će vrijediti \(1 \leq n \leq 1000\).

Primjer ulaza

2 2
1 1
2 2

Primjer izlaza

0

Primjer ulaza

3 3
1 1
2 2
1 2

Primjer izlaza

1

Pojašnjenje

Jedina slobodna pozicija na ploči je \((3,3)\).

Primjer ulaza

12 0

Primjer izlaza

144

Comments

There are no comments at the moment.