Željeznice


Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.5s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C++, Haskell, PyPy, Python

Ana i Damir žele igrati igru Civilizacije, no na žalost imaju samo lošu kopiju te igre zvanu Željeznice koja nije ni malo slična Civilizacijama. U igri Željeznice zadano je \(n\) gradova te ju igraju 2 igrača. Gradovi su predstavljeni sa X (točka sa 4 repa). Ana i Damir se izmjenjuju i spajaju repove tako da ne sijeku nijednu drugu liniju. Kada se dva repa spoje u sredini nastanu dva nova repa kao na slici.

Igra

Gubitnik je onaj tko ne može spojiti dva repa. Damir bira hoće li igrati prvi ili drugi te vas moli za pomoć. Pomozite Damiru i ispišite koji po redu mora igrati da pobjedi te u koliko poteza će pobijediti ako oba igraća igraju optimalno.

Ulazni podatci

U prvom i jedinom redu nalazi se broj \(n\) (\(1 \leq n \leq 10^{18}\)), broj gradova na početku.

Izlazni podatci

Ispišite "Prvi" ili "Drugi" ovisno o tome koji će igrač pobijediti te koliko je poteza potrebno da igra završi.

Podzadatci

Podzadatak Broj bodova Ograničenja
1 40 \((n \leq 10)\)
2 30 \((n \leq 2\times 10^5)\)
3 30 Nema dodatnih ograničenja.

Ulaz primjera 1

2

Izlaz primjera 1

Drugi 8

Ulaz primjera 2

7809456

Izlaz primjera 2

Drugi 39047278

Slika prvog probnog primjera

Drugi probni primjer


Comments

There are no comments at the moment.