Jedan Fali


Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, haskell, pypy, Python

Dana je lista \(a\) od \(n\) brojeva i dan je broj \(k\). Znamo da se u listi nalaze samo brojevi od 1 do \(k\) osim točno jednog broja. Vaš zadatak je ispisati koji broj nedostaje u toj listi.

Ulaz

U prvom retku dana su dva broja \(n\) i \(k\), \((2 \leq k \leq n \leq 10^5)\). U drugom retku dano je \(n\) brojeva \(a_i\) \((1 \leq a_i \leq k)\).

Izlaz

U jedini redak ispišite broj koji nedostaje u listi \(a\).

U 50% testnih primjera će vrijediti \(2 \leq k \leq n \leq 1000\).

Primjer ulaza

3 3
1 2 1

Primjer izlaza

3

Primjer ulaza

10 3
3 2 3 3 3 3 3 2 2 2

Primjer izlaza

1

Primjer ulaza

10 6
1 3 1 5 5 1 2 6 1 1

Primjer izlaza

4

Comments

There are no comments at the moment.